Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Karta Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Karta Praw Pacjenta jest zbiorem przepisów z różnych aktów prawnych. Dokument ten gwarantuje pacjentom liczne przywileje, a tym samym nakłada na publiczną i prywatną służbę zdrowia wiele istotnych obowiązków. Proszę o zapoznanie się z jej treścią, bo wiedza na temat naszych uprawnień w kontaktach z pracownikami opieki zdrowotnej zapewni nam skuteczne i profesjonalne uzyskanie pomocy medycznej.

 Karta Praw Pacjenta w "pigułce":

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych;
 • Prawo do informacji;
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych;
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta;
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej;
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej;
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W celu zapoznania się z szczegółami Karty należy kliknąć: Karta Praw Pacjenta


Karta Praw Pacjenta odwołuje się do następujących przepisów:

 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.78.483z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.94.111.535 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.95.138.682 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.01.57.602-j.t. z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.02.21.204-j.t. z późn. zm.).
Zamieścił: Kazimierz Makówka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH