Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Zdrowie  >  Gdzie się leczyć  >  Rodzaje świadczeń zdrowotnych

Rodzaje świadczeń zdrowotnych

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


fot. J GórnickiPrzekazujemy do dyspozycji Państwa bazy zawierające dane teleadresowe placówek służby zdrowia oraz wyszczególnionych najważniejszych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie informujemy, że jest to dopiero początek tworzenia kompleksowej podkarpackiej bazy usług medycznych.
W przypadku zminany danych teleadresowych liczymy na współpracę w weryfikowaniu danych już zamieszczonych i wzbogacanie baz o nowe informacje. 

Aby zweryfikować dane zawarte w bazie bądź uzupełnić wykaz o nowy wpis, prosimy przesyłać na adres e-mail: k.makowka@podkarpackie.pl następujące dane:

  • nazwa
  • powiat
  • gmina
  • adres
  • telefon
  • fax
  • e-mail
  • WWW
  • informacje dodatkowe

UWAGA! Do zamieszczenia wpisu w bazie teleadresowej niezbędne jest podanie pierwszych pięciu danych, czyli nazwy, powiatu, gminy, adresu i numeru telefonu. W temacie e-mail prosimy wpisać rodzaj świadczenia medycznego.

Zamieścił: Kazimierz Makówka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH