Wrota Podkarpackie
Wrota  >  O regionie  >  Podkarpacki podział administracyjny  >  Tarnobrzeg

Tarnobrzeg

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Swój awans do grona największych miast województwa zawdzięcza eksploatacji zalegających w jego okolicy, jednych z największych na świecie złóż siarki. Został założony w 1593 r. przez Tarnowskich; w XVII w. zyskał sławę miejsca kultu Maryjnego po przeniesieniu Obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej z kaplicy w Dzikowie do tutejszego kościoła oo. dominikanów. W okresie międzywojennym jego rozwój, podobnie jak Mielca i Stalowej Woli, wiąże się z powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego.     
Najcenniejsze tarnobrzeskie zabytki to neogotycki pałac Tarnowskich w Dzikowie, zbudowany na murach starego Kazimierzowskiego zamku oraz dawny spichlerz dworski z 1843 r. – obecnie Muzeum Miasta Tarnobrzega m.in. z fragmentami kolekcji dzikowskiej rodu Tarnowskich. Z fundacji Tarnowskich pochodzi klasztor i kościół oo. dominikanów w stylu barokowym, wzniesiony w XVII w. 
Obecnie w Tarnobrzegu mieszka ok. 51 tys. osób, a znaczenie gospodarcze w regionie zapewnia ustanowiona tutaj w 1997 r. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „WISŁOSAN”. (http://www.um.tarnobrzeg.pl/)
Zamieścił: Katarzyna Fornal
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH