Wrota Podkarpackie
Wrota  >  O regionie  >  Herb i flaga Województwa Podkarpackiego

Herb i flaga Województwa Podkarpackiego

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Dla odróżnienia od innych województw i tym samym przypieczętowania dziedzictwa historycznego ustanowiono herb i flagę województwa podkarpackiego. 


W herbie Województwa Podkarpackiego znalazły się dwa historyczne herby ziem wchodzących w skład obecnego województwa. Lew ukoronowany złoty w polu błękitnym był herbem dawnego województwa lwowskiego, natomiast gryf ukoronowany srebrny w polu czerwonym był herbem ziemi i województwa bełskiego. Krzyż kawalerski srebrny ma bezpośrednie odniesienie do herbu stolicy województwa. Ponieważ Rzeszów zmieniał swój herb, tj. barwę pola z czerwonej na błękitną, to w herbie województwa nawiązano do tych barw (czyli do historycznego i obecnego herbu Rzeszowa).
  

Uchwala nr XXI/212/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie ustanowienia herbu Województwa Podkarpackiego

Uchwala nr XXX/330/2001 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2001 roku zmieniająca uchwałę nr XXI/212/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie ustanowienia herbu Województwa Podkarpackiego

 

 
Ustanawia się flagę Województwa Podkarpackiego, którą jest płat w formie prostokąta o proporcjach 10:16, części zewnętrzne barwy błękitnej o proporcjach 10:3, w części środkowej barwy srebrnej o proporcjach 10: 10 zawarty jest herb Województwa Podkarpackiego.

Zamieścił: K T
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH