Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Turystyka  >  Usługi turystyczne

Usługi turystyczne

Informację udostępniono: 05.03.2014 09:57


Marszałek Województwa Podkarpackiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2014 poz. 196) realizuje następujące zadania:

 • Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów oraz nadanie kategorii ... czytaj więcej »

ANKIETA DLA GMIN I MIAST - WYKAZ OBIEKTÓW - pobierz

Skategoryzowana lista obiektów hotelarskich w Województwie Podkarpackim - pobierz

 • Wpisanie do rejestru działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych ... czytaj więcej »

Wykaz organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w Województwie Podkarpackim - pobierz

 • Zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz wykreślenie wpisu na wniosek przedsiębiorcy czytaj więcej »
 • Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek...  czytaj więcej »
 • Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego czytaj więcej »
  • Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego pobierz... 

Egzamin z Języka Angielskiego dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek czytaj więcej »

EGZAMIN Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK czytaj więcej » 

 Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013, poz. 829), zmieniające przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) a także ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 482) w zakresie dotyczącym przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Poniżej zamieszczamy pełen tekst ustawy „deregulacyjnej”. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zostały zawarte w art.: 1, 10, 28, 40-42 i 49-50 ww. ustawy
.

Ustawa - pobierz...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych:

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000196

PRZYKŁADOWE TESTY I ZESTAWY PYTAŃ USTNYCH

 PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. III

OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH

CZĘŚĆ WSCHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz
 • test 23.11.2012 - pobierz
 • pytania do części ustnej  23.11.2012  - pobierz

CZĘŚĆ ZACHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • test 23.11.2012 - pobierz
 • pytania do części ustnej  23.11.2012 - pobierz

CZĘŚĆ WSCHODNIA I ZACHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • test 23.11.2012 - pobierz
 • pytania do części ustnej  23.11.2012 - pobierz

PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. II

OBSZAR CAŁYCH BESKIDÓW

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz
 • test 23.11.2012 - pobierz
 • pytania do części ustnej  23.11.2012 - pobierz

OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz
 • test 14.06.2013 - pobierz
 • pytania do części ustnej 14.06.2013 - pobierz
 • test 18.10.2013 - pobierz
 • pytania do części ustnej 18.10.2013 - pobierz

CZĘŚĆ WSCHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. I

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady)  - pobierz

PRZYKŁADOWY PYTANIA Z J. ANGIELSKIEGO

PRZYKŁADOWE PYTANIA Z J. ROSYJSKIEGO

Skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich- pobierz

Skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych- pobierz

 

Zamieścił: Kinga Aleksandrowicz-Kostępska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH