Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Turystyka  >  Szlaki inne niż wszystkie  >  Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

Informację udostępniono: 24.10.2013 11:42


W roku 2009 z inicjatywy marszałka województwa łódzkiego przedstawiciele ośmiu województw podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Oprócz Województwa Łódzkiego sygnatariuszami porozumienia były Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolskie oraz Podkarpackie. Przedstawiciele poszczególnych regionów utworzyli Ogólnopolski Zespół Roboczy do spraw realizacji projektu Szlaku.

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w zamierzeniu ma połączyć i wyeksponować wszystkie ważniejsze miejsca na których w latach 1914 – 1918 toczyły się walki. Współpraca samorządów i organizacji turystycznych z poszczególnych regionów pozwoli wykreować produkt turystyczny o znaczeniu międzynarodowym oraz w pełni wykorzystać zachowane ślady walk z czasów I Wojny Światowej.

Zgodnie z ustaleniami w poszczególnych województwach utworzono regionalne zespoły robocze, które realizują tworzenie szlaku na swoim terenie. W roku 2011 został powołany przez Zarząd Województwa Zespół Roboczy, który ma realizować sprawy związane z tworzeniem Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Województwie Podkarpackim. Zespół wyselekcjonował obiekty i miejsca mające składać się na podkarpacki odcinek Szlaku. W bieżącym roku ma być zrealizowane zadanie w zakresie oznakowania Szlaku w Województwie Podkarpackim znakami drogowymi i tablicami. Ponadto realizowane będą działania promocyjne m.in. poprzez wydanie przewodnika, folderu i audiobooka.

Janusz Danak

Zamieścił: Kinga Aleksandrowicz-Kostępska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH