Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Turystyka  >  Szlaki inne niż wszystkie  >  Szlak Architektury Drewnianej

Szlak architektury drewnianej

Informację udostępniono: 11.09.2012 12:22


Kościół w Haczowie - for. archiwum
Jedno z największych przedsięwzięć znakowania szlaków w Polsce, w które włączyło się trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie. Szlak architektury drewnianej liczy w całości 3037 km, z czego 9 tras o łącznej długości 1202 km przebiega przez teren województwa podkarpackiego. Swoim zasięgiem we wszystkich województwach razem obejmuje 448 obiektów, przy czym 127 obiektów znajduje się w Podkarpackiem. Dwa spośród nich: kościół w Haczowie, pochodzący z XV w. najstarszy drewniany kościół w Polsce i zarazem największy drewniany kościół w stylu gotyckim na świecie, oraz zespół plebański w Bliznem z kościołem drewnianym z XVI w. z polichromią przedstawiającą unikatową tzw. biblię plebejską – zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Tzw. biblia plebejska w kościele w Bliznem - fot. archiwum
Każda z tras podkarpackiego odcinka szlaku architektury drewnianej jest wyjątkowa, każda na swój sposób piękna i jedyna w swoim rodzaju, bo przecież odsłaniająca rozmaitość architektoniczną  w różnych częściach województwa, zamieszkiwanych niegdyś przez odmienne mniejszości narodowe, grupy etniczne i etnograficzne. Cenne obiekty, wśród których ważne miejsce zajmują cerkwie i kościoły, ale także zespoły zabudowy małomiasteczkowej czy zdrojowej i muzea – skanseny w Kolbuszowej i Sanoku, ocalały od pogromu ludzkiego barbarzyństwa i niszczącego działania czasu. Są wciąż jeszcze widocznymi świadkami wielowiekowej historii tego zakątka Rzeczypospolitej, w którym w wielokulturowym tyglu codzienności dokonywał się ziemski żywot wielu pokoleń. Są również naszą chlubą i wizytówką, co daje nadzieję na to, że ocalimy je dla tych, którzy przyjdą po nas...   
Zamieścił: Kinga Aleksandrowicz-Kostępska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH