Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Turystyka  >  Aktualności

Turnicki Park Narodowy

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Celem powstania Turnickiego Parku Narodowego jest objęcie najwyższą formą ochrony wybitnie cennych terenów Gór Turczańsko - Sanockich. Przedmiotem ochrony byłyby w szczególności wspaniałe zbiorowiska leśne - buczyna karpacka z pomnikowymi i niespotykanymi już w naszym kraju okazami jodeł, buków, jaworów. Do innych walorów projektowanego parku należy bogata ornitofauna - między innymi występuje tu orlik krzykliwy, orzeł przedni, trzmielojad, puszczyk uralski, puchacz, zimorodek, bocian czarny. Obszar parku byłby też ważnym stanowiskiem występowania rysia i wilka. Wartym uwagi jest fakt występowania nowych dla nauki gatunków roślin i zwierząt. Prowadzone badania wskazują, iż projektowany Turnicki Park Narodowy przewyższa swoimi wartościami przyrodniczymi istniejące już parki narodowe.

Park obejmowałby gminę Bircza i częściowo gminę Fredropol. Minimalistyczna i najbardziej kompromisowa wersja zakłada powołanie parku na obszarze 10.000 ha - terenie niezamieszkanym, stanowiącym w większości własność Skarbu Państwa. Są to tereny na południe i wschód od rz. Wiar. Warto zauważyć, iż ta alternatywa zakłada zachowanie Nadleśnictwa Bircza. Biorąc pod uwagę, iż powierzchnia tego nadleśnictwa wynosi 30.000 ha park obejmowałby 1/3 jego całkowitej powierzchni. Byłoby to rozwiązanie kompromisowe -godzące interes lokalnej społeczności i leśników z interesem ochrony przyrody.

Stowarzyszenie zawiązało się 30 marca 2008r. W tej chwili czeka nas procedura rejestracji. Jako stowarzyszenie zamierzamy aktywnie lobbować na rzecz parku, przez podejmowanie działań politycznych i prawnych. Myślimy także o własnej stronie interenetowej, w planach jest wydanie folderu informacyjnego - promującego wartości przyszłego parku. Żywimy nadzieję, iż nasze starania poprą lokalni politycy a w szczególności mieszkańcy zainteresowanych gmin.

Niestety w obowiązującym stanie prawnym procedura powołania parku narodowego jest bardzo utrudniona. Jest to złe prawo. Od czasu wejścia nowego ustawodawstwa powołano tylko jeden nowy park narodowy i to 5 lat temu - Park Narodowy Ujście Warty (2003), który - i tu niespodzianka - powstał on z inicjatywy lokalnych samorządów. Powołanie parku narodowego uzależnione jest od stanowiska lokalnego samorządu, który zazwyczaj jest bardzo negatywnie nastawiony do idei parku. Wynika to po części z niedoinformowania o prawdziwych szansach i potencjalnych zagrożeniach jakie niesie powstanie parku, po części natomiast z niezrozumienia samej zasady zrównoważonego rozwoju - wynikającej z Konstytucji RP. W przypadku Turnickiego PN zagrożeń dla lokalnej społeczności praktycznie nie ma - w granicach parku nie znajdzie się żadna miejscowość, to obszar bezludny, w większości należący do Lasów Państwowych.

Obawy samorządu są nieuzasadnione. Park narodowy jest magnesem, który przyciąga turystów a z nimi pieniądze. Znajdą się tacy, którzy powiedzą - turystyka może być i bez parku. I to jest błędne myślenie. Park narodowy stałby się wizytówką rozpoznawalną w Polsce i w Europie. Teraz gminy Bircza i Fredropol nie istnieją w powszechnej świadomości turystycznej. Owszem - turystyka stanowi zagrożenie dla przyrody i niewątpliwego romantyzmu tego pustkowia, ale musimy sie zdecydować - gospodarka leśna i rozwój "brudnych" sektorów gospodarki czy zachowanie tej "perły Podkarpacia" z możliwością rozwoju turystyki, która w tym przypadku jest mniejszym złem, przynoszącym przy tym pokaźne dochody. Już teraz dochodzą do mnie pozytywne głosy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z gminy Bircza, którzy - choć z pewnymi zastrzeżeniami -generalnie są za powstaniem parku bo wiedzą jak na turystyce zarabiają takie gminy jak Białowieża czy Zakopane.

Oczywiście należy brać pod uwagę zdanie lokalnej społeczności, ono jest najważniejsze, musimy profesjonalnie i wiarygodnie informować ich o skutkach takiego przedsięwzięcia. Najwięcej zyskają właściciele gospodarstw agroturystycznych, rolnicy. Stracą - myśliwi i w o wiele mniejszym stopniu leśnicy, choć nie można zapomnieć, że Nadleśnictwo Bircza będzie istniało nadal, a cześć jego dotychczasowych pracowników będzie zatrudniona w parku narodowym.
Reasumując - park narodowy plus status gminy uzdrowiskowej to szansa rozwoju dla gminy Bircza.

W tej chwili szanse na powstanie Turnickiego Parku Narodowego są znaczne, mamy szerokie poparcie społeczne. Liczymy na zrozumienie ze strony lokalnej społeczności gmin Bircza I Fredropol. Bardzo zależy nam aby dotrzeć do tego środowiska. To wspaniali ludzie zżyci z tą przyrodą, należy dać im szanse na rozwój, na modernizacje dróg, których stan jest często bardzo zły, na godziwe życie. Muszą zrozumieć,że można żyć z tej '' przyrody" jednocześnie nie niszcząc jej. Posiadają bogactwo, którego nie są świadomi. Cieszy mnie, że coraz więcej osób z regionu jest za powstaniem parku. Były kiedyś zarzuty, że to osoby z zewnątrz chcą narzucać park mieszkańcom gminy Bircza. Patrząc na obecna sytuację - parku chce wielu mieszkańców gminy, choć często boja się do tego przyznać. Jednocześnie liczę, iż te osoby przyłączą się do naszych działań. To będzie bezcenne wsparcie. Myślę, że park może powstać w przeciągu 3 - 7 lat, choć niewykluczone, że wcześniej tym bardziej, iż jest zapisany w obowiązujących planach i strategiach o znaczeniu centralnym jak i wojewódzkim. Warto o tym pamiętać, tym bardziej, iż projekt parku jest - to nie są tylko kreski na mapie. Jest też kilka poważnych opracowań naukowych na ten temat.

W stowarzyszenie zaangażowało się szereg osób. Z tego zacnego grona należy wymienić przewodników turystycznych zrzeszonych w "Grupie Bieszczady", pracowników naukowych i studentów wydziału ochrony środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, są też z nami ornitolodzy, nauczyciele, przyrodnicy, rolnicy, studenci. Ważnym akcentem jest obecność we władzach stowarzyszenia osoby związanej z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz
Turnickiego Parku Narodowego
Wojciech Jarosz

Zamieścił: Kinga Aleksandrowicz-Kostępska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH