Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Ochrona Środowiska

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że strona ma charakter archiwalny. Zapraszamy do nowej odsłony serwisu pod adresem www.srodowisko.wrotapodkarpackie.pl 

Wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania przez przedsiębiorców rocznych sprawozdań dotyczących baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów

   ... czytaj więcej  »

Zmiana wzorów zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania

   ... czytaj więcej  »

Baterie i akumulatory

Numer konta bankowego, na które należy przekazywać opłatę depozytową, opłatę produktową oraz środki na publiczne kampanie edukacyjne.  ... czytaj więcej  »

Numer konta bankowego, na które należy przekazywać opłaty za korzystanie ze środowiska

Informujemy, iż numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat  ... czytaj więcej  »

Leśniczy sprowadził na dobrą drogę zagubionych w lesie

Wieczorem 2 stycznia dwójka turystów pobłądziła w lasach na wschód od Jeziora Solińskiego. Około godz. 18.00 poprosili o pomoc ratowników z Grupy Bieszczadzkiej GOPR.  ... czytaj więcej  »

Mała retencja zatrzyma wodę w lesie

Las sam w sobie jest wielkim zbiornikiem retencyjnym, potrafi magazynować wodę opadową, oddając ją do środowiska w okresie suszy. Podniesieniu tej naturalnej zdolności służy projekt małej retencji realizowany przez nadleśnictwa podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Przebiega on dwutorowo: tzw. retencję górską realizują leśnicy w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na pogórzu, zaś tzw. retencję nizinną - w nizinnej części Podkarpacia. Całość działań mieści się w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  ... czytaj więcej  »

Niedźwiedzie groźne

W ostatnią środę maja w Polanie na terenie Nadleśnictwa Lutowiska niedźwiedź wdarł się na ogrodzone solidną siatką pastwisko zabijając dwie owce. Dzień później odwiedził zagrodę innego gospodarza, nie unosząc jednak żadnej zdobyczy. Ostatni taki atak na zwierzę gospodarskie miał miejsce w 2010 roku, zaś w ciągu poprzednich 13 lat misie zabiły 12 sztuk bydła, 3 kozy i 4 owce.  ... czytaj więcej  »

Bezpłatne szkolenia w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków dla pracowników samorządu w województwie podkarpackim

23 i 24 maja 2013 r. w Rzeszowie odbędzie się szkolenie pt. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich” skierowane do pracowników samorządów.  ... czytaj więcej  »

Fotopułapki pomagają wykryć sprawców leśnych wykroczeń

W marcu i kwietniu nasila się penetracja lasów przez właścicieli samochodów terenowych, dla których atrakcję stanowią wiosenne kałuże i błoto. Strażnicy leśni ukarali już kilkunastu z nich mandatami karnymi. Przez pewien czas  ... czytaj więcej  »

500 milionów drzew – akcja Fundacji ARKA na rzeszowskim rynku

Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Lasy Państwowe zapraszają w czwartek 25 kwietnia o godz. 11.00 na Rynek w Rzeszowie, gdzie odbędzie się układanie kolorowego banera o wymiarach 4 x 12 metrów z sadzonek przygotowanych przez leśników. Rzeszów, jako jedno z pięciu miast w Polsce, został wybrany na miejsce przeprowadzenia tej akcji. Młode drzewka przywiozą leśnicy z nadleśnictw: Głogów Małopolski i Kolbuszowa.  ... czytaj więcej  »
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH