Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Sport  >  Współzawodnictwo

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Informację udostępniono: 19.04.2011 10:10


System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży realizowany jest na podstawie ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 113) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 128 poz 1416).

Zawody sportowe oceniane w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo odbywają się w czterech blokach:

         Sporty zimowe
         Biegi przełajowe
         Sporty halowe
         Sporty letnie

Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2010 roku

Klasyfikacja województw (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

W poprzednich latach:
Klaszfikacje w 2009 roku
Klasyfikacje w 2008 roku
Klasyfikacje w 2007 roku
Klasyfikacje w 2006 roku
Klasyfikacje w 2005 roku 
Klasyfikacje w 2004 roku


 Cele systemu:

  • popularyzacja i upowszechnienie sportu
  • rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego, szczególnie w dyscyplinach olimpijskich
  • rozwój dyscyplin sportu uprawianych w poszczególnych województwach
  • objęcie wieloletnim, usystematyzowanym procesem szkolenia i startów zawodników, mającym doprowadzić najbardziej utalentowanych do mistrzostwa sportowego
  • coroczne wielostopniowe współzawodnictwo umożliwiające dokonywanie analizy pracy w poszczególnych klubach, województwach, powiatach, gminach
Zamieścił: Marcin Szczepański
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH