Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Sport  >  Prawo

Prawo

Informację udostępniono: 28.02.2006 15:58


Organizacja sportu oraz przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji sportowych, określone zostały w wielu aktach prawnych. W tej sekcji zgromadzone zostały ważniejsze z nich, dotyczące pośrednio lub bezpośrednio kultury fizycznej i sportu. Wszystkie dokumenty zostały podzielone na 4 grupy: 

         Ustawy
         Rozporządzenia
         Uchwały
         Inne

Zamieścił: Marcin Szczepański
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH