Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Sport  >  Inwestycje sportowe

Inwestycje sportowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


„PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO"


Samorząd Województwa od lat wspiera wszelkiego rodzaju zadania mające na celu rozwój inwestycji sportowych. Od 1999 roku realizuje Program Rozwoju Bazy Sportowej. Realizacja programu sprzyja aktywizacji gmin i ośrodków miejskich jako lokalnych ośrodków aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz wspomaga rozwój infrastruktury społecznej na obszarach peryferyjnych regionu. Oznacza to również wspomaganie oddolnych inicjatyw służących upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
Priorytetowymi kierunkami działań przewidziane do realizacji w programie są następujące przedsięwzięcia:
• budowa hal sportowych i sal gimnastycznych na terenach tych gmin, które nie posiadają tego typu obiektów o wymiarach areny nie mniejszej niż 24mx12m,
• inwestycje odtworzeniowe, podejmowane po zniszczeniach w wyniku klęski żywiołowej,
• inwestycje wspierane środkami pochodzącymi z UE,
• budowa pełnowymiarowych obiektów sportowych, tj hal sportowych
o wymiarach areny nie mniejszej niż 36 x 19 oraz krytych pływalni
o wymiarach niecki nie mniejszej niż 25x12,5 i głębokości 1,2-1,8 m,
• inwestycje o krótkich cyklach realizacji,
• inwestycje o wysokim stopniu zaawansowania rzeczowego
i finansowego, w szczególności inwestycje w końcowej fazie realizacji.
• w szczególnych przypadkach Zarząd Województwa może wnioskować do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęcie zadania sportowego, nie spełniającego ww zasad lecz bardzo ważnego dla regionu.

   


Realizacja tych priorytetów pozwala na równoważenie rozwoju kultury fizycznej
i rozwoju społecznego w regionie oraz przeciwdziała marginalizacji społecznej niektórych środowisk.
Dzięki realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej powstało wiele nowych sal gimnastycznych, kilka basenów, boisk sportowych jak również przeprowadzono wiele remontów i modernizacji obiektów sportowych.


Program "Moje boisko-ORLIK 2012" 

 Program „Moje Boisko – Orlik 2012” powstał w 2008 r. i będzie trwał do 2012 roku.. Jest to program Rządowo – samorządowy. Zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym, w każdej gminie na terenie całego kraju.

Opis programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”:
Program rządowy „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmujący budowę bezpłatnych
i ogólnodostępnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczami, realizowany będzie w latach 2008 – 2012 na terenie całego kraju. Program realizowany jest wspólnie przez rząd, samorządy wojewódzkie i podstawowe jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub powiaty) i adresowany jest do wszystkich jednostek samorządowych, bez względu na ich zamożność, położenie geograficzne oraz referencje polityczne osób sprawujących władzę.
Jedną z najważniejszych intencji programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród obywateli i zapewnienie wszystkim mieszkańcom gmin możliwości czynnego uprawiania sportu, niezależnie od statutu majątkowego czy pozycji społecznej. Ponadto program zakłada udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu oraz zmniejszenie dysproporcji w tej dziedzinie pomiędzy Polską i innymi krajami europejskimi. Program „Moje Boisko - Orlik 2012” jest również ważnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu, głównie w kontekście przyznania Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012.

Główne założenia programu:
W ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” planowane jest utworzenie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w skład których wchodzą:
• Boisko piłkarskie - o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzone do wysokości 4m wraz z piłko – chwytem o wysokości 5m;
• Boisko wielofunkcyjne - przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej
o wymiarach 19,10m x 32,10m, z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzone do wysokości 4 m;
• Zaplecze boiska – obejmujące: pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego, magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny oraz zespół higieniczno – sanitarny;
Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież bez opieki dorosłych powinny dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach mieszkaniowych, czy też przy szkołach różnego typu) oraz szybką i tanią realizację inwestycji.
Powierzchnia działki przeznaczonej pod budowę kompleksu boisk powinna
wynosić ok. 3 000m2. Wszystkie obiekty powinny być odpowiednio zabezpieczone
i ogrodzone siatką oraz wyposażone w odpowiedniej jakości wyżej wymienione nawierzchnie, oświetlenie, sprzęt sportowy i zaplecze. Dokumentacja techniczna typowa została opracowana na zlecenia Ministerstwa Sportu i Turystyki i jest dostępna do pobrania w formie plików elektronicznych, na stronie internetowej http://www.orlik2012.pl/ przez jednostki realizujące program.
Dokumentacja ta wymaga adaptacji do lokalnych warunków terenowych przez biuro projektowe działające na zlecenie jednostki samorządowej.

Źródła finansowania:

Średni koszt budowy jednego kompleksu sportowego, przy przeciętnych warunkach gruntowo - terenowych wynosi ok. 1 150 000 zł brutto w skali województwa. Dokładna wartość inwestycji będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz po zakończeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy robót.
Finansowanie kosztów budowy kompleksów sportowych odbywa się z następujących źródeł:

1. Środki z budżetu Państwa – w wysokości  do 333 000 zł, nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji. Lub do 500 000 zł, nie więcej niż 48% wartości inwestycji.
2. Środki z budżetu województwa – w wysokości 333 000 zł, nie więcej jednak niż 33% wartości inwestycji.
3. Pozostałe środki finansowe na realizację inwestycji zabezpiecza wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego).

Więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych procedur, założeń programowych oraz etapów realizacji kompleksów sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.orlik2012.pl.
W ramach pilotażu w miejscowości Izdebki - gmina Nozdrzec powstał kompleks boisk sportowych ORLIK-2012.


I - EDYCJA – 2008 r.

W Województwie Podkarpackim w 2008 roku wybudowano 32 kompleksy sportowe w następujących miejscowościach:
Wola Baranowska, Pustków – 2 kompleksy, Dębica, Wybrzeże, Jabłonka, Glogów Małopolski, Grodzisko Dolne, Iwonicz- Zdrój, Jarosław, Kołaczyce, Korczyna, Lesko, Krosno, Lisie Jamy, Łańcut, Miejsce Piastowe, Mielec, Nisko, Przemyśl, Jastkowice, Radymno, Rzeszów, Ropczyce, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tryńcza, Ulanów, Wadowice Górne, Sanok, Zarzecze.II – EDYCJA – 2009 r.

W 2009 roku Samorząd Województwa dofinansował budowę 37 kompleksów boisk sportowych w łącznej kwocie 12 219 000 zł.
W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”Wybudowano kompleksy boisk sportowych w następujących miejscowościach:
Brzostek, Dachnów, Cisna, Stara Jastrząbka, Nagawczyna, Dzikowiec, Fredropol, Gać, Harasiuki, Wólka Pełkińska, Jarosław, Jasło, Jata, Kańczuga Sieniawa, Iwonicz, Lubaczów, Nisko, Nowa Dęba, Hłudno, Wydrza, Pruchnik, Tuszyma, Radomyśl Wielki, Raniżów, Rzeszów – 3 kompleksy, Prusiek, Sanok, Sędziszów Małopolski, Stalowa Wola – 2 kompleksy, Tarnobrzeg, Gorzyce, Nowa Wieś, Tyczyn.

 


 III – EDYCJA – 2010 r.
W 2010 roku Samorząd dofinansował budowę kolejnych 19 kompleksów boisk sportowych w : Adamówce, Baszni Dolnej Bliznem, Boguchwale, Czarnej, Horyńcu – Zdroju, Jarosławiu, Jodłowej, Krasnem, Rogach, Chwałowicach, Rymanowie, Rzeszowie, Trepczy, Stalowej Woli, Krośnie i Gorzycach na łączną kwotę 6 327 tys. zł.


 IV - EDYCJA – 2011 r.

 W 2011 roku w ramach programu powstało 30 nowych kompleksów boisk sportowych: w Dąbrowicy, Białobrzegach, Bukowsku, Zamiechowie, Grodzisku Górnym, Grębowie, Haczowie, Tuczempach,  Jaśle, Widełce, Krościenku Wyżnym, Kuryłówce, Giedlarowej, Wierzawicach, Siedliskach, Nienadowej, Przemyślu, Studzianie, Antoniowie, Rożwienicy. Wróbliku Szlacheckim, Sanoku, Tarnobrzegu, Nowej Dębie, Jaślanach, Hyżnem, Wiązownicy, Radawie, i Kotowej Woli. Łączna kwota dofinansowania z budżetu województwa wyniosło 9 990 tys. zł.

Ponadto wybudowano kolejnych 6 Orlików przy współfinansowaniu tylko z Ministerstwa Sportu
i Turystyki; w Przewrotnem, Wesołej, Zapałowie, Gniewczynie Łańcuckiej, Brzózie Królewskiej, Tarnobrzegu i Piwodzie.

 

Zamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH