Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Sport  >  Do pobrania

Druki do pobrania

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Druki
Sport kwalifikowany
 Wzór wniosku (plik MS Word )
 Wzór sprawozdania (plik MS Word )

- Instrukcja wypełniania wniosku (plik pdf)
- Instrukcja wypełniania sprawozdania (plik pdf)

Załącznik nr 2 do pisma nr EN-III.511.2.1.2012.MS - tabela realizacji zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2012 roku  (plik MS Word )

Sport powszechny
 Wzór oferty realizacji zadania publicznego (plik MS Word )
 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (plik MS Word )

- Oświadczenie wolontariusza (plik MS Word ) NOWE!!!

Stypendia
 Wniosek o stypendium sportowe dla zawodników (plik MS Word )
 Wniosek o stypendium sportowe dla trenerów (plik MS Word )

Dodatkowe załączniki dla stypendystów:
 Oświadczenie do wypłaty stypendium sportowego (plik pdf)

Nagrody
 Wniosek o przyznanie Nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej (plik MS Word )

Dodatkowy druk dla nagrodzonych:
 Informacja do wypłaty Nagrody (plik pdf)

Inne
 Wniosek o przyznanie odznaczenia "Za zasługi dla sportu" (plik MS Word )

 Karta Dyscypliny (plik MS Word )

Zamieścił: Marcin Szczepański
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH