Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013  >  Vademecum wnioskodawcy/beneficjenta  >  RPO Oś I - Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka  >  Aktualności

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 sierpień

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

 

       Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych  w terminie od dnia 29 sierpnia 2013 r.  do dnia 11 października 2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zamieścił: Dorota Ćwiklińska
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH