Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Rolnictwo  >  Aktualności

Podkarpackie na targach BioFach

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Województwo Podkarpackie już po raz piąty uczestniczyło w 22 Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach, które odbyły się w dniach 16 do 19 lutego br. w Norymberdze. W ceremonii otwarcia Targów wzięli udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Robert Kloos, Przewodnicząca Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) Katherine DiMatteo, a także ministrowie i przedstawiciele resortów rolnictwa z wielu krajów świata.

Impreza zgromadziła ponad 2500 wystawców, a także ponad 45 tys. gości z całego świata. Targi są objęte patronatem IFOAM, co gwarantuje przestrzeganie surowych kryteriów przyjęcia wystawcy i zapewnia stale wysoką jakość prezentowanych produktów.

Na naszym stoisku można było spotkać najwyższej jakości certyfikowane produkty wytwórców skupionych wokół klastra "Dolina Ekologicznej Żywności". Wystrój ekspozycji, wypracowany wspólnie przez klaster oraz województwo podkarpackie i lubelskie, obrazował Podkarpackie, jako część Polski Wschodniej - znaczące miejsce produkcji żywności wysokiej jakości. Na ladach i witrynach zarezerwowanych dla naszego regionu znalazła się gama aromatycznych wędlin, chlebów orkiszowych i żytnich razowych, miodów, soków jabłkowych tłoczonych bez dodatku wody i cukru, ciasteczek orkiszowych oraz makaronów i przypraw ziołowych. Obecność Województwa Podkarpackiego w Norymberdze to nie tylko okazja do kreowania dobrego wizerunku rodzimej żywności, ale także sposobność do zdobycia nowej wiedzy i nawiązania kontaktów biznesowych przez naszych przedsiębiorców. Samorząd Województwa Podkarpackiego zawsze stara się wspierać tego typu inicjatywy widząc w tym podwójną korzyść - wzrost konkurencyjności i rozwój lokalnych firm, a równolegle - wieloaspektową promocję regionu.

Na stoisku Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła m.in. Konsul Generalna w Monachium Elżbieta Sobótka, Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk oraz Członek Zarządu Lucjan Kuźniar. Natomiast na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich uczestniczących w Targach. Minister Nalewajk zaznaczył, że polskie stoisko, podzielone wprawdzie na klika regionalnych stoisk informacyjnych, ale jednocześnie tworzących jednolitą 300 metrową całość, jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządami poszczególnych województw a także pomiędzy samorządami a resortem rolnictwa.

Targi BioFach to doskonała okazją do nawiązania kontaktów z producentami, rolnikami oraz instytucjami współpracującymi z branżą ekologiczną z całego świata. Stały rozwój tej inicjatywy wystawienniczej świadczy o nasilającej się tendencji rozwoju ekologii, którą obserwujemy również w województwie podkarpackim. Konfrontacja naszego potencjału w produkcji ekologicznej z osiągnięciami innych krajów w tej dziedzinie świadczy jak długą drogę mamy jeszcze do przejścia. Obserwacja zainteresowania produktami ekologicznymi na świecie daje jednak perspektywy rozwoju również naszych gospodarstw rolnych.

Targom Biofach towarzyszyła Vivaness – prezentacja kosmetyków oraz tekstyliów naturalnych. BioFach tradycyjnie już organizowany był pod hasłem Organic+Fair, które jest realizacją założeń sprawiedliwego handlu (Fair Trade – sprawiedliwy podział zysków na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji).

W czasie trwania Targów odbyła się zorganizowana przez Bawarskie Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Międzynarodowa Konferencja nt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej szansą dla rolnictwa ekologicznego.” Podsekretarz Stanu Tadeusz Nalewajk w swoim wystąpieniu stwierdził, że Wspólna Polityka Rolna po 2013r. nie może być polityką dwóch prędkości. „Trzeba wreszcie zaorać rów pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi” - zaapelował do uczestników konferencji. Polska opowiada się za wzmocnieniem 2 filaru WPR po to, aby jeszcze intensywniej wspierać rolników aktywnych, który rozwijają się oraz poszukują nowych rozwiązań i innowacji. Dyskusja w ramach konferencji pokazała, że również w samych Niemczech ścierają się różne wizje przyszłego kształtu WPR i niektóre kraje związkowe pozostają w opozycji do stanowiska prezentowanego przez Federalną Minister Rolnictwa Ilse Aigner. Bawarski Minister Helmut Brunner wyraził obawę, że tzw. „zazielenienie” I filaru doprowadzi do jeszcze większej biurokratyzacji WPR i będzie się wiązało z dodatkowymi obciążeniami dla rolników. Bawarii zależy przede wszystkim na utrzymaniu programów rolno-środowiskowych w ramach 2 filaru, tym bardziej, że cieszą się one w Bawarii dużym zainteresowaniem rolników.
Organizowana po raz pierwszy przy okazji targów BioFach międzynarodowa konferencja nt. WPR okazała się doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ministerstw rolnictwa z wielu krajów Europy.

Powiększ Powiększ Powiększ

Powiększ Powiększ Powiększ

Powiększ  Powiększ  Powiększ

Powiększ

Przygotowała:
Dominika Skoczylas
Departament Rolnictwa i Środowiska

Zamieścił: K T
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH