Wrota Podkarpackie
Wrota  >  PROW 2007-2013  >  Nabory wniosków ogłaszane przez LGD

Nabory wniosków ogłaszane przez Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich: Ekonomika-Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 29.04.2013 - 17.05.2013

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 29.04.2013 - 17.05.2013

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 29.04.2013 - 17.05.2013

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 29.04.2013 - 17.05.2013

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 02.01.2013 - 31.01.2013

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 21.12.2012 - 18.01.2013

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 08.07.2010 - 30.07.2010

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 29.06.2010 - 15.07.2010

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 29.06.2010 - 15.07.2010

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 13.05.2010 - 31.05.2010

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 13.05.2010 - 31.05.2010

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 28.12.2009 - 26.01.2010

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 28.12.2009 - 26.01.2010

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


 

 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 01.09.2011 - 29.09.2011

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 01.09.2011 - 29.09.2011

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 16.01.2012 - 14.02.2012

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 06.07.2011 - 03.08.2011

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 15.03.2012 - 13.04.2012

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji
 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 27.06.2011 - 15.07.2011

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 16.08.2012 - 14.09.2012

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 16.08.2012 - 14.09.2012

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 13.12.2010 - 10.01.2011

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

ogłoszenie o naborze

termin składania wniosków: 19.12.2012 - 17.01.2013

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji
   

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 
Zamieścił: Bogdan Lekacz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH