Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Praca  >  Statystyki rynku pracy  >  Wojewódzkie

Statystyki rynku pracy w województwie Podkarpackim

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Informacje o stanie bezrobocia w województwie podkarpackim
 
Według stanu na koniec listopada 2010 roku na terenie województwa podkarpac-kiego zarejestrowanych było 135 561 bezrobotnych, w tym 71 076 kobiet (tj. 52,4 %). W porównaniu z miesiącem poprzednim liczba bezrobotnych zwiększyła się o   3 479 osób.
               
          

 

 

 

        
                  
      
Szczegółowe informacje zawierające dane liczbowe obrazujące sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim są publikowane na stronie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH