Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Praca  >  Aktualności

Rekrutacja do projektu "DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI" skierowanego do osób bezrobotnych po 45 roku życia

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


JEŚLI CHCESZ: Zwiększyć swoje szanse na rynku pracy poprzez zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych szkolenia dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Zgłoś się do projektu: „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI”

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku pracy, dobór w oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę na rynku pracy.

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
styczeń 2011 r.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
- wiek powyżej 45 roku życia,
- pozostawanie bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy),
- zameldowanie na obszarze jednego z następujących powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowski grodzki i ziemski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, kolbuszowski.

OFEROWANA FORMA WSPARCIA
- Szkolenia:

  • z języka angielskiego,
  • komputerowe,
  • według potrzeb (np. kurs obsługi wózków widłowych, fryzjerski, obsługi kasy fiskalnej, opiekunki, fakturowania, księgowości, itp.),
  • z zakresu aktywizacji zawodowej;

- Poradnictwo zawodowe,
- 3 miesięczne płatne staże zawodowe,
- Indywidualne Plany Działania,
- Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne),
- Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, wyżywienie podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich (dotyczy staży i szkoleń zawodowych),
opieka animatora (indywidualnego doradcy).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój nr 217 (1 piętro) tel. 017 86 76 221, 229
www.rarr.rzeszow.pl

 

Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowy

 

Źródło: http://www.rarr.rzeszow.pl/Zamieścił: Adriana Wojdon
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH