Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Punkty Informacyjne FE

Punkty informacyjne

Informację udostępniono: 12.11.2012 12:03


 

STRONA ARCHIWALNA

Zapraszamy na nową stronę Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie podkarpackim.
 

 www.pife.podkarpackie.pl

www.pife.podkarpackie.pl

Jeśli chcesz otrzymać dotację z Unii Europejskiej, ale nie wiesz jak się o nią starać skorzystaj z porad udzielanych przez Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich. Dowiesz się czy Twój pomysł ma szansę na dofinansowanie i otrzymasz informacje, które pomogą Ci w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 14.00


Lokalny Punkt Informacyjny w Dębicy
ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
tel.: 14 681 25 01
lpi.debica@podkarpackie.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30


Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel.: 13 437 58 14
lpi.krosno@podkarpackie.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30


Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
Rynek 26
37-700 Przemyśl
tel.: 16 678 56 32
lpi.przemysl@podkarpackie.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30


Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 823 61 46
lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30


Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli
ul. Ks. J. Popiełuszki 13a
37-450 Stalowa Wola
tel.: 15 643 36 96
lpi.stalowa@podkarpackie.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

 

STANDARDY DZIAŁANIA PUNKTÓW

Zasady działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sieci koordynowanej przez  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

 

 • Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach Funduszy Europejskich
 • Punkty Informacyjne należące do sieci oferują dwa rodzaje usług informacyjnych:
 1. Pomoc przy ubieganiu się o dotację:

  • diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi w ramach aktualnie trwających programów
  • informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji
  • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt (opracowują one szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)  

 2. Wstępna pomoc w rozliczaniu projektów:
  •  informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu.
  • informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego programu operacyjnego, jego priorytetu/działania oraz wniosku o dofinansowanie.
  • informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji.
  • wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu.
  • informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym o: rodzajach kontroli, instytucjach uprawnionych do kontroli, obowiązujących procedurach i terminach kontroli, sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.
  • organizowanie spotkań informacyjnych, wykładów, szkoleń dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi programy operacyjne. 

 

II. POZOSTAŁE USŁUGI

 

 • Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich
 • Punkty Informacyjne organizują spotkania informacyjne, wykłady otwarte i warsztaty poświęcone Funduszom Europejskim w Polsce.

 

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

 

 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej.
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania.
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. 

IV. PROJEKT „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013”

 

Punkty utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

 

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają  Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.
Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Koordynacji Informacji Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres: monitoringpunktow@mrr.gov.pl

 

Finansowanie


Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013’’ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.

 

Polecane linki:


Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Strona Sieci Punktów Informacyjnych FE: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Regionalny Program Operacyjny Województwa: www.rpo.podkarpackie.pl

Wojewodzki Urząd Pracy: www.pokl.wup-rzeszow.pl

Forum o Funduszach Europejskich: www.forum.funduszeeuropejskie.gov.pl

Edukacyjny portal dla dzieci i młodzieży o FE: www.euroman.gov.pl

Strona Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/index_pl.htm

 

 

Zamieścił: Tomasz Sanecki
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH