Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Zarządzanie kulturą

Zarządzanie kulturą

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Działalność kulturalna w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) polega na tworzeniu, upowszechnianiu, i ochronie kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Działalność kulturalną prowadzą ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych tworząc państwowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego, tworząc samorządowe instytucje kultury. Jeżeli osoba prywatna chce prowadzić instytucję kultury, wtedy stosuje się przepisy ogólne o działalności gospodarczej. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalna prowadzona jest w województwie podkarpackim zarówno przez instytucje kultury, jak i w formach poza-instytucjonalnych.

Zamieścił: Katarzyna Fornal
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH