Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Zabytki  >  Dotacje

Dotacje

Informację udostępniono: 29.04.2014 10:09


Wyniki naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2014 roku

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 roku Uchwałą Nr XLV/951/14 udzielił z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji w wysokości 5 400 000 zł dla 151 podmiotów – pobierz uchwałę

Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2014 roku – pobierz


NABÓR WBIOSKÓW NA DOTACJE NA PRACE
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA ROK 2014

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2014.
O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Województwo Podkarpackie w 2014 r. planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2014 ROKU.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
  35-010 Rzeszów
  al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub 

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – POBIERZ
 2. Załącznik do uchwały NR XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiegoPOBIERZ
 3. WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku – POBIERZ
 4. Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytków – POBIERZ
 5. Wniosek o wypłatę dotacji – POBIERZ
 6. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – POBIERZ

 


 

ARCHIWUM 2010 .................. CZYTAJ WIĘCEJ 

ARCHIWUM 2011 .................. CZYTAJ WIĘCEJ

ARCHIWUM 2012 .................. CZYTAJ WIĘCEJ

ARCHIWUM 2013 .................. CZYTAJ WIĘCEJ

Zamieścił: Katarzyna Potocka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH