Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Kultura w UE

Kultura w UE

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Unia Europejska traktuje kwestie kulturowe jako sferę narodowej suwerenności i dlatego nie dąży do ich ujednolicania ani wprowadzenia wspólnego prawa regulującego politykę kulturalną, włącza się jedynie do tych projektów kulturalnych, które przekraczają możliwości i kompetencje poszczególnych krajów. Po raz pierwszy kulturowy wymiar integracji europejskiej uznano poprzez zapis w Traktacie z Maastricht w 1992 roku, potwierdzony w Traktacie Amsterdamskim w 1997 roku. Przepisy wspólnotowe regulują:
 • prawo audiowizualne
 • ochronę praw autorskich
 • swobodę przepływu artystów i ich dzieł
 • kwestie podatkowe
 • niektóre zagadnienia związane z polityką socjalną, strukturalną i edukacją

Polityka kulturalna Unii Europejskiej ma w sumie podwójny cel:

 • ochronę różnorodności i bogactw narodów
 • troskę o ich wzajemne poznawanie, rozwój i akceptację
Głównym celem działań Unii Europejskiej jest zagospodarowanie wspólnej przestrzeni kulturalnej przez rozwój współpracy kulturalnej w Europie. W tym kontekście są wspierane projekty współpracy pomiędzy podmiotami kulturalnymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów uczestniczących w danym projekcie. Celami szczegółowymi tych działań są:
 • akcentowanie różnorodności kultur
 • promocja twórczości
 • ponadnarodowe propagowanie kultury i mobilności artystów, twórców, innych podmiotów i osób profesjonalnie związanych z kulturą oraz ich dzieł, przy szczególnej opiece nad osobami młodymi, pochodzącymi ze środowisk najbiedniejszych
 • promocja dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy
 • wykorzystanie nowych technologii w dobie "społeczeństwa informacyjnego" dla celów komunikacji, globalnego porozumienia się i twórczej aktywności zawodowej w dziedzinie kultury
 • uznanie kultury jako czynnika ekonomicznego oraz czynnika integracji społecznej i obywatelskiej.

Instytucje europejskie potrzebują pośredników, aby dotrzeć do obywateli i zaproponować im wysokiej jakości działania. Tymi pośrednikami są teatry, muzea, stowarzyszenia zawodowe, ośrodki badawcze, uniwersytety, instytuty kulturalne, władze państwowe itp. 

Wykaz fundacji i organizacji wspierających kulturę:

Zamieścił: Katarzyna Fornal
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH