Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Stypendia

Stypendia twórcze Zarządu Województwa Podkarpackiego - edycja 2014

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 325/7715/14 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyznania stypendium twórczego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (POBIERZ) przyznał dwa stypendia twórcze następującym artystom:

  1. Pani Justynie Posiecz-Polkowskiej w wysokości 15 200 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych brutto) na realizację przedsięwzięcia – autorskiego projektu twórczego pt. „Osnowa i wątek, czyli historia pewnego obrazu” w dziedzinie sztuki wizualne – malarstwo.
  2. Panu Kamilowi Dobrowolskiemu w wysokości 9 000 zł brutto ( słownie: dziewięć tysięcy złotych brutto) na realizację przedsięwzięcia – autorskiego projektu twórczego – Musicalu pt. „Podwórko” w dziedzinie teatr/muzyka/taniec.

ARCHIWUM - czytaj więcej...

Zamieścił: Katarzyna Potocka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH