Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Województwo podkarpackie od 2004 r. jest współorganizatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie. Przedsięwzięcie to jest realizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie – od 1 stycznia 2011 r. Ośrodek zmienił nazwę na Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie – oraz podkarpackimi instytucjami muzealnymi.
Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.
Głównym ich celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja.
Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. i jest obecnie jednym z 49 krajów biorących w niej udział. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.
W Polsce organizatorzy i koordynatorzy EDD proponują ponad 1000 imprez. Z możliwości uczestniczenia w tej największej imprezie kulturalnej Europy korzysta kilkaset tysięcy Polaków. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Nad wszystkimi dotychczasowymi edycjami EDD honorowy patronat sprawował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://www.kobidz.pl/

 

Zamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH