BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Współpraca z organizacjami pozarządowymi  >  Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Oferty należy składać do 31 grudnia br. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert pn. "Mecenat kulturalny" 2013

   ... czytaj więcej  »

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

   ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 r.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju turystyki w 2012 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie rozwoju turystyki w 2012 roku -  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu na 2012 rok

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu w 2012 roku. Oferty nalezy składać do 5 stycznia 2012 roku.  ... czytaj więcej  »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert pn. "Mecenat Kulturalny" 2012

   ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert pn. "Mecenat kulturalny" 2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Mecenat kulturalny na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2012 roku  ... czytaj więcej  »

Rozstrzygnięcie konkursu "Mecenat kulturalny 2011"

Uchwała Nr 47/992/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2011 roku  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu w 2011 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu w 2011 roku. Oferty należy składać do 23 marca br.  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2010 roku.

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2010.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu ratownictwa górskiego w 2009 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu ratownictwa górskiego w 2009 roku.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Przygotowanie do organizacji Łuczniczych Halowych Mistrzostw Świata oraz Łuczniczego Pucharu Świata"

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. W ramach konkursu mogą być zgłaszane oferty na realizację zadania pn. „Przygotowanie do organizacji Łuczniczych Halowych Mistrzostw Świata oraz Łuczniczego Pucharu Świata”. Termin składania ofert - 16 listopada 2007 r.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie Województwa Podkarpackiego w 2011 roku

Załącznik do Uchwały Nr 31/533/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 marca 2011 r.  ... czytaj więcej  »

Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu ratownictwa górskiego w 2009 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 maja 2009 roku przyznał Uchwałą Nr 191/3592/09 dotację na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu ratownictwa górskiego w 2009 roku.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2008 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2008 roku.  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu 2007 roku  ... czytaj więcej  »

konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2009 roku oraz ustalenie regulaminu postępowania konkursowego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną oraz wykonując Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  ... czytaj więcej  »

Konkurs ofert w zakresie rozwoju turystyki w 2012 roku - rozstrzygnięty

W dniu 13 marca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotację podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2012 roku .  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.  ... czytaj więcej  »

„Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu postępowania konkursowego

Uchwała Nr 83/1365/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2007 r.  ... czytaj więcej  »
Liczba wyświetleń | 0
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH