BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Sprawy do załatwienia w Urzędzie Marszałkowskim

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.
 

Transport

Rolnictwo i ochrona środowiska

  1. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Geologia

Geodezja

Zdrowie

  1. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  2. Staże podyplomowe pielęgniarek i położnych
  3. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa podkarpackiego

Turystyka, sport