BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Spółki handlowe z udziałem Województwa

Spółki handlowe, w których Województwo ma pozycję dominującą

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852 06 00, 867 62 00
fax. +48 17 852 06 11
e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 993 000,00 zł (100% - 23 993 sztuki akcji). Województwo Podkarpackie posiada 23 993 sztuki akcji RARR S.A. o łącznej wartości 23 993 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki.

Zysk netto RARR S.A. za rok 2012, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., wyniósł 133 364,51zł. Zysk netto przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy Spółki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna
ul. Zdrojowa 48 
38-481 Rymanów Zdrój
tel. +48 13 435 74 01
fax. +48 13 435 74 75
e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl
  
 
 

Kapitał zakładowy