BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Programy Województwa

Programy Województwa

Przystąpienie do opracowania projektu Planu Gospodarki Odpadami i projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

   ... czytaj więcej  »

Program aktywizacji gospodarczo- turystycznej woj. podk. poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastw. z zach. bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

   ... czytaj więcej  »

Wojewódzki program na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2004-2006

Wojewódzki program na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2004-2006  ... czytaj więcej  »

Program ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego

Program ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego - informacje  ... czytaj więcej  »

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego - informacje  ... czytaj więcej  »

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny - informacje  ... czytaj więcej  »

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych - informacje  ... czytaj więcej  »

INTERREG w Województwie Podkarpackim

INTERREG w Województwie Podkarpackim  ... czytaj więcej  »

Program rozwoju kultury województwa podkarpackiego na lata 2005-2009

Program rozwoju kultury województwa podkarpackiego na lata 2005-2009  ... czytaj więcej  »

Program Opieki nad Zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006 - 2009

Program Opieki nad Zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006 - 2009  ... czytaj więcej  »

Program sportu i turystyki aktywnej dzieci i młodzieży w latach 2003-2006

   ... czytaj więcej  »

Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych.

   ... czytaj więcej  »

Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na rok 2007

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007  ... czytaj więcej  »

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 w Województwie Podkarpackim

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 w Województwie Podkarpackim  ... czytaj więcej  »

Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2002 - 2006

Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2002 - 2006  ... czytaj więcej  »

Program Promocji Województwa Podkarpackiego na lata 2004 - 2006

Program Promocji Województwa Podkarpackiego na lata 2004 - 2006  ... czytaj więcej  »

Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2006 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2003-2006

Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2006 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2003-2006  ... czytaj więcej  »
Liczba wyświetleń | 0
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH