BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Rok

Radni Województwa

Członkowie Zarządu Województwa

Skarbnik Województwa

Sekretarz Województwa

Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka

2003

-

-

2004

-

-

2005

-

-

2006


 (1)

 
 (2)

-

2007

-

2008

-

2009

2010


 (3)
 (4)


 (5)

2011

2012


(1) - Radni Województwa wybrani 12 XI 2006r.
(2) - Członkowie Zarządu Województwa wybrani 25 XI 2006r.
(3) - Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec III kadencji (2006-2010)
(4) - Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek IV kadencji (2010-2014)
(5) - Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Województwa składane na początek IV kadencji (2010-2014)