BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Urzędy Pracy  >  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Informację udostępniono: 15.10.2012 12:14


    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie funkcjonuje od 1990 roku.  Podwalinę urzędu w obecnym kształcie stanowił Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Został on przekształcony w Rejonowe Biuro Pracy, a następnie w 1993 roku w Rejonowy Urząd Pracy. Wraz z reformą administracyjną państwa 1 stycznia 1999 roku  powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna Powiatu Rzeszowskiego.
    Organem zatrudnienia w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest Starosta, będący jednocześnie dysponentem środków Funduszu Pracy określonych algorytmem dla naszego powiatu.
    Powiatowy   Urząd   Pracy w Rzeszowie   swoim   zasięgiem   obejmuje  powiat grodzki (miasto Rzeszów) i  powiat  ziemski (14 gmin). Teren obsługiwany przez PUP zamieszkuje ok. 330 tys. mieszkańców.

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Urzędu Pracy można uzyskać pod numerami telefonów:

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
sekr. (17) 25 00 100
fax   (17) 862 30 90
ul. Partyzantów 1a
35-242  Rzeszów
e-mail: rzrz@praca.gov.pl
              pup@pup.rzeszow.pl
www:
www.pup.rzeszow.pl

Ośrodek Ewidencji i Świadczeń
tel. (17) 25 00 100
ul. Partyzantów 1a
35-242  Rzeszów

Centrum Aktywizacji Zawodowej
tel. (17) 25 00 200 
fax (17) 25 00 290
al. Batalionów Chłopskich 7
35-038 Rzeszów

Godziny otwarcia Urzędu:

  • w poniedziałki od 800 do 1600
  • od wtorku do piątku od 730 do 1530


 
Liczba wyświetleń | 23844
  wersja do druku    |      rejestr zmian   |     Poleć stronę  

Autor opracowania:
Jadwiga Burda

Wprowadził(a):
Renata Zięba
tel.: (017) 25 00 160
e-mail: zieba@pup.rzeszow.pl

Zatwierdził(a):
Rafał Kocemba

Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH