BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Niwiska  >  Władze gminy

Władze w Gminie - ogólne informacje

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

Wójt Gminy -

mgr inż. Elżbieta Wróbel 

tel. 017 2279 016

email:  wojt@gmina.niwiska.pl

 

 

 

 

Sekretarz Gminy -

mgr inż. Jolanta Marut

tel. 017 2279 036

 email:  sekretarz@gmina.niwiska.pl