BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Niwiska  >  Gmina

Gmina Niwiska

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 

Gmina Niwiska usytuowana jest w północno - zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie kolbuszowskim. Nasza gmina wchodzi w skład Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W skład gminy wchodzi 9 sołectw,tj.: Niwiska, Hucina, Przyłęk, Kosowy, Siedlanka, Trześń, Zapole, Hucisko i Leszcze. Gmina Niwiska zajmuje obszar 9505 ha, w tym lasy stanowią 46% ogólnej powierzchni gminy. Pod względem powierzchni zajmowanej przez lasy Gmina Niwiska sytuuje się na pierwszym miejscu w powiecie kolbuszowskim.

Teren gminy Niwiska z uwagi na znaczny stopień zalesienia, niskie zaludnienie, brak przemysłu i niewielkie zanieczyszczenie środowiska, należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych turystyczne obszarów północnej częsci województwa podkarpackiego.Przebiegająca przez naszą gminę droga wojewódzka relacji MIelec - Kolbuszowa - Leżajsk oraz szereg dróg powiatowych przyczynia się na rozwój turystyki w naszej gminie.

 


 

Gmina Niwiska należy w całości do obszaru chronionego krajobrazu. Na terenie naszej gminy rośnie szereg rzadkich i ciekawych roślin objętych ochroną całkowita lub częściową. Do pierwszej grupy należą: storczyk plamisty, rosiczka okragłolistna, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, widłak goździsty i torfowy. Do grupy drugiej możemy zaliczyć: konwalię majową, paprotkę zwyczajną, bagno zwyczajne oraz grzybienie bia