BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Niwiska  >  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Niwiskach

Informację udostępniono: 16.05.2008 09:30


       Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne
Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać Gminę Niwiska. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego  (ePUAP)

  • Dostarczenie podpisanych ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Urzędu Gminy w Niwiskach, 36 - 147 Niwska 430, sekretariat: na następujących nośnikach danych:
    Dyskietka 1,44 MB
    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
    Płyta CD-RW

  • Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP 


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UWAGA !

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, skrzynka nie będzie aktywna - do czasu uruchomienia przez MSWIA Centralnego Repozytorium Dokumentów oraz opublikowania w nim wzorów elektronicznych dokumentów.
 
Liczba wyświetleń | 142692
  wersja do druku    |      rejestr zmian   |     Poleć stronę  

Autor opracowania:
Łukasz Bryk

Wprowadził(a):
Łukasz Bryk
tel.: 17 2279002
e-mail: informatyk@gmina.niwiska.pl

Zatwierdził(a):
Łukasz Bryk

Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH