BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Niwiska  >  Aktualności  >  Informacje

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego p.n.: „Umiem pływać – etap II”,

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego
p.n.: „Umiem pływać – etap II”, podana do publicznej wiadomości zgodnie
z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234. poz. 1536)

  Informacja - pobierz 

   Oferta - pobierz


 
Liczba wyświetleń | 0
  wersja do druku    |