BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Niwiska  >  Aktualności  >  Informacje

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego
p.n.: „Zabezpieczenie możliwości reagowania w sytuacji kryzysowych na terenie gminy Niwiska”, podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234. poz. 1536)

Informacja -  pobierz


 
Liczba wyświetleń | 0
  wersja do druku    |      rejestr zmian   |