BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Mielec  >  Zamówienia publiczne i ogłoszenia  >  Ogłoszenia różne

Ogłoszenia różne

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Wpływ żywienia na profilaktykę chorób cywilizacyjnych składana na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  ... czytaj więcej  »

Wyniki konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 14 października 2014 r.  ... czytaj więcej  »

Wyniki konsultacji

Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie

OFERTA LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „START” WOLA MIELECKA na realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2013 r.”  ... czytaj więcej  »

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2013 roku pn „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2013 r.”  ... czytaj więcej  »

Zaproszenie

Wójt Gminy Mielec zaprasza do udziału w Dialogu Technicznego, poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia  ... czytaj więcej  »
Liczba wyświetleń | 0
1  2  3  4  5
Strona 1 z 5    następna strona »  
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH